> Shop

Contact

Collectie Veenhuizen

Over Ketter&Co

KETTER&Co 
Een wereld zonder ketters is een wereld zonder vragen.. 
Een initiatief van beeldend kunstenaar Irene Fortuyn 

KETTER&Co stelt zich ten doel de maatschappelijke, sociale en stedelijke ruimte te verbeteren. K&C initieert en realiseert daartoe projecten, stelt vragen en brengt partijen, uit verschillende disciplines en van uiteenlopende samenstelling, bij elkaar waarmee verbindende oplossingen worden onderzocht en tot stand gebracht. 

KETTER&Co verhoudt zich vanuit een onafhankelijke positie tot de samenleving en zoekt naar mogelijkheden om gebruikers, bewoners, overheden en ondernemers duurzaam met de sociale en openbare ruimte te verbinden. Het verbeeldende denken en doen krijgt daarbij een vanzelfsprekende plaats in het onderzoeken, ontwikkelen en realiseren van projecten waarbij de relatie tussen hoofd - hart - handen steeds centraal staat. Met deze inhoudelijke intensiteit levert K&C, op basis van bestaande waarden in de gegeven situatie, een bijdrage aan het ontwikkelen en implementeren van vernieuwende waardeketens en denkwijzen.

Om een werkelijke bijdrage te leveren is het van belang dat K&C, vanuit het signalerende kunstenaarschap, een geheel eigen positie inneemt bij het onderzoek naar en de ontwikkeling van het debat bij projecten ten behoeve van de samenleving. Op basis van dat onderzoek is K&C in staat allianties aan te gaan met partijen die de ontwerp- en realisatiefase mogelijk maken. Zo wordt het voortouw genomen bij het tot stand brengen van maatschappelijke verbindingen.

www.ketterenco.nl